Bästa CBD-krämen: Så väljer du den som passar just dig

december 19, 2019
Mirsad

Om du är en frekvent användare av CBD (cannabidiol) så vet du säkert att den har exceptionella helande egenskaper. Den är väldigt effektivt för att lindra olika åkommor och hälsotillstånd bland annat. Så har den visat sig fungerar bra som en behandlingsmetod för olika hudåkommor. Faktum är att en studie från 2016 som utfördes på på råttor upptäckte att genom att applicera CBD så kunde man minska smärta och inflationen hos dessa råttor som led av artrit.

Det är även viktigt att understryka att American Academy of Dermatology föreslagit att man bör använda sig av CBD som en alternativ behandlingsmetod för olika hudåkommor såsom akne, eksem men även psoriasis. Dock så måste man nämna att effektiviteten hos CBD tendera att variera beroende på dess ursprung, kvalitet samt doseringsfrekvens.

Vi ämnar att i denna artikel besvara frågan hur även du kan anamma CBD-krämer för att både läka och samtidigt stärka din hud. Luta dig tillbaka och fortsätt att läsa vidare för det finns mycket mer att upptäcka i denna detaljrika artikel.

 

Skillnaden på CBD-krämer gentemot andra hudkrämer?

Forskningen kring CBD-krämer är fortfarande i sin tidiga stadium. Dock så vet vi med säkerhet att en CBD-kräm skiljer sig inte nämnvärt från andra kräver, lotioner eller salvor. Skillnaden ligger i att krämen tillverkas med CBD som en aktiv ingrediens. Själva tillverkningsprocessen går ut på att värst kallpressa CBD-olja från antingen hampa eller cannabis.

Sedan så började man producera krämen och tillsätta CBD som en aktiv ingrediens. Det är en ganska enkelt process vilken inte kräver en diplom i raken forskning. Med andra ord så kan du själva ganska enkelt tillverka din egen kräm. Dock så faller tillverkningsprocessen utanför denna artikel och vi hänvisar till andra källor som listar hur du går tillväga för att tillverka din egen kräm.

Beställ Idag

Hur du väljer den CBD-kräm som passar just dina behov?

Idag så finns det massvis med information tillgängligt hos olika källor gällande hur du faktiskt väljer den rätta krämen för dina specifika behov. Vi kommer nedan att lista ett antal premisser som du ska titta efter för att på så sätt kunna bestämma vad som lämpar sig bäst för dina behov.

Styrkan hos krämen

När det kommer till CBD-krämer så är det viktigt att leta efter produkter med rätt mängd styrka. Eftersom CBD har svårt att passera genom huden så är det av yttersta vikt att leta efter produkter som har en potent förmåga att tränga igenom huden för bäst möjliga resultat. Generellt sett så kan man säga att en CBD-kräm som innehåller åtminstone 200 mg per förpackning är något som du bör sikta på som minimum. Dock så kan man nämna att vissa av dessa kan innehålla så höga halter som 1 000 mg per behållare. Med andra ord så är det så att ju högre denna koncentration är desto bättre effekt kommer du hat från att applicera krämen på din hud.

Isolat, full spektrum och bred spektrum

Sannolikt så har du redan kunnat beakta termerna isolat, full-spektrum samt bred-spektrum vid tidigare tillfällen. Dessa olika termer hänvisar till själva extraheringen av CBD. Om de konsumenter som önskar vara helt säkra på att deras produkt ej innehåller den psykedeliska substansen THC i den produkt som de ämnar använda så avlägsnar denna form av extrahering även andra cannabinoider samt relaterade förgreningar i form av terpener. Detta i sin tur bidrar till att förminska fördelarna med användningen av CBD.

Bredspektrum produkter tenderar att innehålla de flesta av de cannabinoider som återfinns naturligt i cannabisplantan, men innehåller dock ej THC. Spektrum produkter har förmågan att förvara alla de olika cannabinoider och terpener som återfinns i slutprodukten. Detta är av ytterst viktigt helt enkelt eftersom CBD och THC har förmågan att fungera bättre i kombination med varandra än när de anammas i singel form.

Detta tack var dess entourage-effekt. Observera dock att alla de spektrum produkter som produceras från hampa endast innehåller 0,3 procent THC eller mindre för den delen, vilket med andra ord är en relativt liten mängd som inte bör orsaka några bieffekter vid användning.

Kvalitetskontroll

Kan man spåra var man odlat den produkt som CBD utvunnits från? Det är väldigt viktigt att kunna spåra var råvaran odlats för att kunna bedöma huruvida den är av kvalité eller ej. Välrenommerade märken tenderar även att tillhandahålla en form av certifikat, vilket även kallas för COA som ger dig möjligheten att spåra din produkt ända till odlings-faser. En tumregler som du bör anamma är att alltid leta efter produkter vilka tillverkats av en certifierad odlare.

Genom att göra det så kommer du att säkerställa att slutprodukten inte innehåller skadliga kemikalier, men även undvika att får mögel och skadedjur på köpet. Om denna information skans så ska du höja på ögonbrynen för chansen är stor att produkten inte är helt ren.

Du kommer således att få betala en del pengar för något som inte ens är i närheten av vad du förväntar dig. Sanningen är att den kan göra mer skada på din hälsa än nytta, speciellt om den innehåller kemikalier vilka oftast används vid okontrollerade odlingsformer. Dessa kan också i värsta fall orsaka livshotande tillstånd hos vissa känsliga individer.

Ingredienser

Man ska även ägna en del åt att studera ingredienserna eftersom dessa avslöjar huruvida produkten är naturlig eller har preparerat med en massa kemikalier Självklart så kan du aldrig vara helt säker på huruvida produkten innehåller lämpliga produkter, men om du beställer produkten från en välrenommerad aktör så bör det inte vara någon fara. Dock så kan du ändå läsa igenom ingredienserna, säkerställa att man har ett COA certifikat samt odlar råvaran i en ekologisk from. Dessa parametrar bör vara mer än nog för att säkerställa kvaliteten och riktigheten hos den produkt som du ämnar beställa hem.

Priset på krämen

Många av de CBD-krämer som du kommer att stöta på burkar ligga i intervallet mellan 300 SEK upp till 600 SEK. Dock så ska du dra åt öronen om du stöter på krämer vilka har en pris på 1000 SEK och uppåt. Detta eftersom de kan vara ganska kraftigt prissatta och erbjuder i princip samma sak tenderar att kosta dubbelt så mindre. Du behöver själv bestämma huruvida du önskar inhandla dessa men vi rekommenderar att du avstår från dessa.

Du bör också utvärdera huruvida dessa innehåller fullspektrum cannabinoiden. Dess ingrediens samt huruvida de innehåller r andra former av läkande örter inklusive oljor som rättfärdigar den höga priset. Vänligen notera att det inte behöver betyda att de är dåliga på något sätt men vi anser att du kommer att få betala överpris för något som du kan låta dubbelt så billigt på andra platser. För att summera det hela så ska du komma ihåg följande parametrar när det kommer till den CBD-kräm som du planerar att inhandla:

  • Styrkan hos krämen – Hur stark är krämen samt hur mycket CBD innehåller den. Rekommenderar dos är 200 mg upp till 1000 mg
  • Råvarans ursprung – Kan mans spåra var råvaran odlats samt har odlaren ett COA certifikat?
  • Kvalitetskontroll – Vilken kvalitet har krämen egentligen?
  • Ingredienser – Vilka ingredienser innehåller krämen och har dessa odlats i ekologisk form?
  • Pris – En kräm med CBD brukar kosta mellan 300 kr upp till 600 kr.

Hur applicera man krämen?

Själva CBD-krämen appliceras på samma sätt som du applicerar andra krävs mer på. Den är tänkt att masseras in långsamt på huden på den område som drabbats av en viss åkomma. Beroende på de olika ingredienserna i din CBD-kräm så kan du även komma att känna olika radera av stickningar, en värmande känsla men även kylande för den delen.

Om du applicera krämen för att lindra smärtan så bör du i de flesta fall kunna känna av dess effekt relativt snabbt. Om du planerar att nyttja krämen vid behandling av akne eller eksem så kan du komma att behöva applicera den ett antal gånger för att uppleva synbart resultat. Läs alltid den tillhörande anvisning och följ de olika rekommendationer från tillverkaren.

Försiktighetsåtgärder och möjliga negativa biverkningar

Innan du väljer att applicera en CBD-kräm så måste du först uppmärksamma vilken olja som krämen baseras på. Detta är viktig eftersom kokosolja exempelvis kan smälta när de utsätts för lite värme. Just därför så bör du alltid förvara dina krämer på en sval, förslagsvis ganska mörk plats.

Du bör ha för vana att alltid läsa den bifogade packsedel eftersom den förklara hur man ska applicera, använda och förvara produkten på rätt sätt. Viktigt att nämna i sammanhanget är att man brukar rekommendera personer med trasig hud att avstå från att använda produkten på skada hud. Några av de kända, dock milda effekter som kunnat påvisats i samband med användningen av krämen är följande.

  • Trötthet – Du kan komma att känna dig slö och lite trött efter att ha applicerat krämen.
  • Diarré – Brukar oftast avta ganska snabbt i början av kuren.
  • Förändringar i aptiten – Du kan komma att känna dig mindre hungrig.
  • Förändringar i vikt massan – Vissa bortfall i vikten, dock inga större förändringar.

När krämen applicerat så kommer den inte komma i blodomloppet men i vissa fall så kan det komma att integrera med just vissa specifika mediciner. Det finns vetenskapliga studier vilka påvisar att CBD kan interagera med leverenzymer samt möjligtvis kunna bidra till att stoppa din lever från att metabolisera andra former av läkemedel och i värsta fall förhindra nedbrytning av olika gifter. Du ska sållades alltid rådgöra med en behörig läkare innan du börjar använda dig av krämer vilka innehåller CBD.

Kom ihåg följande

Även om vi idag har ganska lite vetenskapligt grundad information gällande CBDs effektivitet så har många konsumenter rapporterat in att de med hjälp av CBD kunna lindra flera olika former av åkommor och hälsotillstånd. CBD-topikaler har förmåga att successivt behandla olika form av hudåkommor såsom eksem men även akne. De som är ute efter att kunna njuta av alla de fördelar som dessa krämer erbjuder ska alltid leta efter krämer med full-spektrum och ekologiska ingredienser.

Vad säger lagen?

Är CBD en laglig substans? De CBD produkter som tillverkas och baseras på hampa (innehåller mindre än 0,3% av THC) är faktiskt lagliga i de flesta länder. Dock så kan de komma att vara olagliga i vissa konservativa länder. I Sverige så får dessa både odlas, nyttjas och produceras om så önskas. Dock så är det så att cannabis och marijuanan härleda CBD produkter är idag olagliga i de flesta länder. Det är därför viktigt att du alltid kontrollera vad som gäller för det landet du befinner dig i för att undvika tt hamn i kläm med rättvisan och riskera rättsliga repressalier.

Beställ Idag

Slutsats

I denna artikel så har vi diskuterat hur du gör för att välja den ideala krämen som passar dina åkommor och potentiella hudsjukdomar. Du ska alltid komma ihåg att kontrollera huruvida odlaren har en COA certifikat samt huruvida ingredienserna är ekologiska. Om dessa två parametrar kan identifiera samtidigt som du beställer dessa från en välrenommerad leverantör så kan du vara säker på att du kommer att få hem en kvalitetssäkrad som du kommer att ha mycket nytta av.