Hur Identifierar Du De bästa CBD-oljorna på marknaden?

December 13, 2019
Mirsad

Om du inte gömt dig själv under en sten den senaste årtiondet så har du knappast kunnat undvika diskussionen kring CBD-oljor. Du har förmodligen hört alla möjliga historier om hur folk blivit helt friska från allvarliga sjukdomar genom att inta oljan samtidigt som du även fått hör a historier om individer som hamna i tungt drogmissbruk på grund av just CBD-oljan. Förutom att debunka dessa myter så kommer vi i denna guide förklara hur du går tillväga för att identifiera bästa CBD oljorna på marknaden samt andra fallgropar som du måste vara vaksam på. Ta en kopp kaffe, luta dig tillbaka och fortsätt läsa vidare!

 

Vad är Egentligen CBD-olja för Något?

Själva oljan kan utvinnas från flera växter men i folkmun så tenderar man att kalla de för “hampaolja” just pga av att det utvinns främst från denna naturligt förekommande växt. CBD-olja består i grunden av hundratals olika cannabinoider. Till skillnad från THC (psykadelisk) så innehåller CBD-minimalt med just THC vilket gör det väldigt svår att överdosera eller uppnå en så kallad tripp. Flera forskare och läkare har intresserar sig alltmer för att erbjuda CBD-olja som en alternativ till traditionell medicinsk behandling eftersom de anser att det kan vara effektivt mot vissa allvarliga sjukdomstillstånd.

Beställ Idag

Bästa CBD oljorna: Kritiker och Förespråkare

På grund av dess ökande popularitet så har CBD-olja blivit föremål för en del diskussion bland kritiker och förespråkare. Förespråkare hävdar att oljan är ett naturläkemedel som borde finnas fritt tillgänglig för alla. Kritikerna å andra sidan hävdar att den inte bör vara laglig överhuvudtaget.. Själva hampan har dock använts under årtusenden som en del av den gamla läkarkonsten eftersom man tidigt upptäckte dess positiva aspekter när det kom till dess helande förmåga.

Växten i sig innehåller otaliga nyttiga ämnen i form av fettsyror, mineraler men även en del vitaminer. Så, vad är problemet egentligen. Hampan har i sin naturliga form ett flertal substanser vilka kallas för phyto-cannabinoider. På grund av dess psykedeliska (minimala) effekter så anser kritikerna att det bör klassas som olaglig substans. Dock så ska man komma ihåg att THC nivån hos hampa är minimal, vilket är i praktiken cannabinoiden som hela den kritiska diskussionen bygger på. Just därför så har flera länder valt att legalisera hampa och tillåta odlarna att utvinna CBD-olja, både för personligt och kommersiellt bruk.

Hur fungerar själva CBD-oljan?

Av ovanstående kapital så är du redan införstådd med att det finns många förespråkare och kritiker för den delen vilka alla har sina åsikter om hur oljan bör anammas. Dock så ska man komma ihåg att CBD-olja inte har benämning läkemedlen i skrivandes stund och får således ej klassas som en substans med läkande egenskaper. Just därför så kan man endast beakta vad andra säger om oljan och sedan välja att skapa sin egen uppfattning.

Bästa CBD oljorna

Det finns de till exempel som hävdar att CBD-olja hjälp de bli av med sin depression och ångest vilket bidragit till en hel livsförändring. Andra påstår att oljan hjälpt de bli av med livshotande sjukdomstillstånd i form av cancer, vilke i sig borde vara revolutionerande. På grund av dess ökande efterfrågan så har även ett flertal oseriösa aktörer dykt upp. Dessa erbjuder CBD-olja till höga priser vilka i själva grunden är helt falska produkter. Du bör således komma ihåg att alltid välja produkter från välrenommerade försäljare vilka håller vad de lovar.

Olika typer av CBD-olja

När du precis trodde att du förstått det hela så kontrar vi med faktumet att det idag finns många olika former av CBD-oljor. Den gemensamma nämnaren är dock att dessa oljor föga förvånande säljs i flytande form men kan även levereras i kapselform. Om CBD-oljan levereras i flytande form så kan man vara ganska säker på att dosen inte bör överstiga några droppar om dagen. Kapslar i sin tur är mer rättvist doserad och bör sväljas hela utan att gnuttas på.

Dock så ska man komma ihåg att i de flesta fall så bör man inte konsumera kapslarna längre än tre månader. Om så är fallet så brukar man rekommendera användarna att ta en veckas uppehåll och sedan inleda en ny kur. Eftersom oljorna är så olik samt levereras i olika styrkor så finns det en risk om att de inte kan komma att passa just dig.

Därför är det viktigt att göra sin införstådd med att man måste testa sig fram för att hitta den CBD-olja som passar en själv. För att slippa beställa hem en massa CBD-oljor som ändå inte kommer passa dig så kan du välja att genomföra ett test hos den handlar som du beställer ifrån vilket hjälper dig hitta den olja som är ideal för dina behov. Efter att man sammanställd de olika svaren så kommer man att få en lista på de CBD-oljor som mest sannolikt passar dig.

De huvudsakliga fördelarna med CBD-olja

När det kommer till CBD-olja så har den en rad positiva effekter på din hälsa. För det första så är oljan känt för att kunna hjälpa individer vilka tenderar att lida av olika matsmältnings-åkommor. Vidare så är olja även känt för att kunna öka aptiten och kan således vara ideal när man återställa kroppen från en sjukdomsperiod. Andra individer har rapporterat att de blivit hjälpta när det haft kräkning och illamående vi exempelvis magsjuka. Oljan har även rapporteras ha positiva anti-inflammatoriska effekter och är effektiv när det kommer till minskandet av svullnader. Den minskar även olika former av ångest och depression (som redan nämnts tidigare). Just när det kommer till de psykosociala aspekterna så har man genomfört ett antal vetenskapligt stödda studier vilka påvisar de positiva egenskaperna. Man påstår även att det kan komma att förebygga spridning av cancerceller och förhindra allvarliga psykotiska tillstånd i form av schizofreni.

Nackdelar och de olika bi-effekterna

Föga förvånande så är inte allt guld och gröna skogar när det kommer till användning av CBD-olja. Det förekommer även ett flertal nackdelar vilka du behöver va medveten om. Dock så ska man komma ihåg att dessa tenderar att uppkomma i början av en kur. Den vanligaste bi-effekten brukar te sig i from av att du blir dålig i magen. Dock så kan du även komma att känna dig yr, svimfärdig kombinerat med olika graderna av huvudvärk. Innan man beslutar sig frö att sluta använda oljan så ska man komma ihåg att de negativa bi-effekterna tenderar att avta och försvinna helt efter högst en vecka.

Dock så är inte dessa fysiologiska nackdelar hela sanningen utan man har rapportera in bieffekter i form av försämrad minnen och koncentrations svårigheter. Just på grund av detta så ska man alltid börja med en kur då du känner dig avslappnad och fri från stress. Kom ihåg även att du kan komma att uppleva lågt blodtryck inklusive dåsighet. På grund av dessa negativa bi-effekter så bör du inte hantera farliga maskiner eller köra bil för den delen. Kontentan i det hela är att du inte kan veta vilka bi-effekter du kommer att få uppleva innan du inleder en kur.

Konsten att dosera rätt

Som du redan gjort dig införstådd med så kan det vara omtumlande att komma fram till vad som är rätt dos för just dig. Man ska komma ihåg att när det kommer till dosering så kan du inte ta några engagerade utan måste gå fram varsamt och testa dig fram till rätt dos. Man kan således inte säga att om du för närvarande faller inom en viss åldersgrupp eller har en viss vikt så ska du inta en specifik dos. Oavsett premisserna så måste du alltid börja dosera lågt och sedan gradvis arbeta dig uppåt. Om oljan levereras i flytande form så bör du öka doseringsfrekvens av antalet droppar för varje ny dag.

För att du ska kunna få en maximal effekt så rekommenderar du att inta droppar under tungan innan din första måltid. Kom ihåg att du inte ska välja vätskan utan låta den absorberas under tungan. Kapslarna i sin tur brukar motsvara en viss antal droppar. Dock så bör du avstå från dessa om du är helt grön inom det hela. Du kan självfallet konsumera dessa när du blivit van vid CBD-oljan, dock inte som första gången användare. Om du har några andra funderingar eller dylikt så måste du alltid rådgöra med din husläkare innan du ger dig in på att själv dosera.

Hur säker och effektiv är egentligen CBD-olja?

Eftersom jänkare tenderar att vara pionjärer inom olika sfärer så är det föga förvånande att man legaliserat CBD-oljan i ett antal delstater. Just cannabis legaliseringen har bidragit till att katapultera CBD-oljans framfart eftersom just CBD-olja från cannabis är den som tenderar att vara mest exklusiv och således mest effektiv. Man saknar i skrivandes stund en officiell regelverk på federal nivå vilket innebär att marknaden för tillfället är en djungel av CBD-oljor av varierande kvalitet och karaktär.

Om man ska vara riktigt ärlig så kan tillverkare komma att tillverka saft men märka det som CBD-olja, så länge som man kan uppmäta en promille av det i saften. På grund av det så vet man egentligen inte vad det är som man konsumerar och således betala dyra pengar för att dricka något som egentligen borde kosta en spottstyver av vad man får betala.

Man har kunnat konstatera ovanstående genom att utvärdera ett antal CBD oljor vilka visat sig knappast innehålla CBD, utan en massa annat som vem som helst kunnat koka hop. Du måste just därför säkerställa att du alltid handla hos en välrenommerad försäljare vilken fått höga betyg hos sina kunder. Inta heller aldrig CBD-olja om du råkar vara gravid eller ammar för tillfället eftersom man inte vet huruvida fostret eller bebisen kan komma att påverkas negativt.

Hur gör du för att beställa CBD-olja?

Om du skulle vilja testa CBD-olja redan idag så kan vi rekommendera ett antal olika parter som du kan beställa olja ifrån. Innan du gör det så bör du komma underfund med vilken typ av olja som du önskar beställa hem. Testa sedan att söka på “CBD-olja” i din förvalda sökmotor och du kommer att få fram en massa resultat på onlinebutiker vilka erbjuder oljan till sina konsumenter. Vissa av dessa erbjuder produkter vilka kommit att produceras i Sverige, vilket kan vara att föredra eftersom man då vet att aktören i fråga lyder under svenska lagar. Dock så kan du även välja andra välrenommerad aktör från utlandet, men då måste du göra en del efterforskningar för att ta reda på mer om den aktör du önskar beställa ifrån. Summa summarum så kommer de i de flesta fall att fån din beställning inom några dagar från att du beställer hem det.

Vilken är den rekommenderade priset på CBD-olja?

Detta är en ganska subjektiv fråga eftersom priset på CBD-olja variera från återförsäljare till återförsäljare. Precis som alla andra produkter så kan vissa återförsäljare erbjuda en olja till en viss pris, medan andra kan erbjuda den till en helt annan pris. Dock så finns det ett antal generella riktlinjer för hur mycket du bör betala. En flaska med CBD-olja brukar kosta från 200 kr upp till 1 000 kr, beroende på kvalitet och storleken. Kapslarna brukar kosta lite mindre och ligga allt från 100 kr upp till 500 kr. Kom ihåg att du får vad du betalar för och när priset är högre så finns det en väl befogad anledning till det.

Beställ Idag

Slutsats

Som du redan förstått så tenderar CBD-olja att väcka en del misstankar hos både kritiker och förespråkare. Trots att den innehåller procentuellt sett lågt innehåll av den psykedeliska substanser i form av THC så tenderar många förespråkare att just anamma detta som den klara beviset på att man inte bör legalisera det. Hampa har som du redan förstått funnits i årtusende och använts som en del av den gamla läkemedelskonsten men själv CBD-oljan är en ganska ny företeelse som växer för varje dag som går.

På grund av cannabis legaliseringen i staterna så har även CBD-oljan fått en skjuts i popularitet. Här i Svealand så är det fortfarande inte klassat som läkemedel och får således sälja i apotek och andra liknande instanser med denna etikett. Man ska dock komma ihåg att du får införa och beställa hem CBD-olja från hampa eftersom det inte finns reglerat rent juridiskt. Innan du beställer hem CBD-olja så måste du alltid göra det till en tumregel att alltid ta reda på vad andra medlemmar anser om försäljaren och huruvida dess produkter är av hög kvalité.

CBD-oljan har rapporterats kunna lindra många olika sjukdomstillstånd där allt från cancer till olika psykiska åkommor såsom depression och ångest kunnat hjälpts effektivt. Om du är sugen på att testa det så beställ hem en mindre flaska och börja din kur i from av en minimal dos. Du måste prova dig fram vad som funkar för din del och komma ihåg att aldrig börja med en hög dos eftersom det kan medföra allvarliga bieffekter.