Hur Identifierar Du De bästa CBD-oljorna på Marknaden Idag?

december 13, 2019
Mirsad

Om du inte gömt dig själv under en sten den senaste årtiondet så har du knappast kunnat undvika diskussionen kring CBD-oljor. Du har förmodligen hört otaliga historier om hur folk blivit helt friska från allvarliga sjukdomar genom att inta oljan samtidigt som du även fått hör a historier om individer som hamnat i tungt drogmissbruk på grund av just CBD-oljan. Förutom att debunka dessa myter så kommer vi i denna guide även förklara hur du går tillväga för att identifiera de bästa CBD oljorna på marknaden inklusive fallgropar som du måste vara uppmärksam på. Ta en kopp kaffe, luta dig tillbaka och fortsätt läsa vidare!

 

Vad är Egentligen CBD-olja för Något?

Själva oljan kan utvinnas från flera växter men i folkmun så tenderar man att kalla det för “hampaolja” just på grund av av att det utvinns från denna naturligt förekommande växt. CBD-olja utgörs i grunden av hundratals olika cannabinoider. Till skillnad från THC (psykadelisk) så innehåller CBD-minimalt med just THC vilket gör det väldigt svårt att överdosera eller uppnå en så kallad tripp. Flera forskare och läkare har intresserat sig alltmer för att erbjuda CBD-olja som en alternativ till traditionell medicinsk behandling eftersom de anser att det kan vara effektivt mot vissa allvarliga sjukdomstillstånd.

Beställ Idag

Bästa CBD oljorna: Kritiker och Förespråkare

På grund av dess ökande popularitet så har CBD-olja blivit föremål för en del diskussion bland kritiker och förespråkare. Förespråkare hävdar att oljan är ett naturläkemedel som borde finnas fritt tillgänglig för alla. Kritikerna å andra sidan hävdar att den inte bör vara laglig överhuvudtaget.. Själva hampan har dock använts under årtusenden som en del av den gamla läkarkonsten eftersom man tidigt upptäckte dess positiva aspekter när det kommer till dess helande förmåga.

Växten i sig innehåller otaliga nyttiga ämnen i form av fettsyror, mineraler men även en del vitaminer. Så, vad är problemet egentligen. Hampan har i sin naturliga form ett flertal substanser, vilka benämns för phyto-cannabinoider. På grund av dess psykedeliska (minimala) effekter så anser kritikerna att det bör klassas som en olaglig substans. Dock så ska man komma ihåg att THC nivån hos hampan är minimal, vilket är i praktiken som hela den kritiska diskussionen bygger på. Just därför så har flera länder valt att legalisera hampa och tillåta odlarna att utvinna CBD-olja, både för personligt och kommersiellt bruk.

Hur fungerar själva CBD-oljan?

Av ovanstående kapital så är du redan införstådd med att det finns många förespråkare och kritiker f(ör den delen) vilka alla har sina åsikter om hur oljan bör anammas. Dock så ska man komma ihåg att CBD-olja inte är en officiell form av läkemedel och får således ej klassas som en substans med läkande egenskaper. Just därför så kan man endast beakta vad andra säger om oljan och sedan välja att bilda sin egen uppfattning.

Bästa CBD oljorna

Det finns de till exempel vilka hävdar att CBD-olja hjälp de att bli av med sin depression och ångest vilket bidragit till en livsförändring. Andra påstår att oljan hjälpt de bli av med livshotande sjukdomstillstånd i form av cancer, vilket i sig borde vara revolutionerande. På grund av dess ökande efterfrågan så har även ett flertal oseriösa aktörer dykt upp. Dessa erbjuder CBD-olja till höga priser vilka i själva grunden är helt falska produkter. Du bör således komma ihåg att alltid välja produkter från välrenommerade försäljare vilka håller vad de lovar.

Olika typer av CBD-olja

När du precis trodde att du förstått det hela så kontrar vi med faktumet att det idag finns många olika former av CBD-oljor. Den gemensamma nämnaren är dock att dessa oljor föga förvånande säljs i flytande form men kan även levereras i kapselform. Om CBD-oljan levereras i flytande form så kan man vara ganska säker på att dosen inte bör överstiga några droppar om dagen. Kapslar i sin tur är mer rättvist doserade och bör sväljas hela utan att gnuttas på.

Dock så ska man komma ihåg att i de flesta fall så bör man inte konsumera kapslarna längre än tre månader. Om så är fallet så brukar man rekommendera användarna att ta en veckas uppehåll och sedan inleda en ny kur. Eftersom oljorna är så olika, samt levereras i olika styrkor, så finns det en risk om att de inte passar just dig.

Just därför så är det viktigt att göra sig införstådd med att man måste testa sig fram för att hitta den CBD-olja som passar en själv. För att slippa beställa hem en massa CBD-oljor som ändå inte kommer passa dig så kan du välja att genomföra ett test hos den återförsäljare som du beställer ifrån vilket hjälper dig  att hitta den olja som är ideal för dina behov. Efter att man sammanställd de olika svaren så kommer man att få en lista på de CBD-oljor som mest sannolikt passar dig.

De huvudsakliga fördelarna med CBD-olja

När det kommer till CBD-olja så har den en rad positiva effekter på din hälsa. För det första så är oljan känt för att kunna hjälpa individer vilka tenderar att lida av olika matsmältnings-åkommor. Vidare så är oljan även känd för att kunna öka aptiten och kan således vara ideal när man återställer kroppen från en sjukdomsperiod. Andra individer har rapporterat att de blivit behjälpta när de haft kräkningar och illamåenden, vid exempelvis magsjuka. Oljan har även rapporteras ha positiva anti-inflammatoriska effekter och är effektiv när det kommer till minskandet av svullnader. Den hjälper även vid olika former av ångest och depression (som redan nämnts tidigare). Just när det kommer till de psykosociala aspekterna så har man genomfört ett antal vetenskapligt stödda studier vilka påvisar de positiva egenskaperna. Man påstår även att det kan komma att förebygga spridning av cancerceller och förhindra allvarliga psykotiska tillstånd i form av schizofreni.

Nackdelar och de olika bi-effekterna

Föga förvånande så är inte allt guld och gröna skogar när det kommer till CBD-olja. Det förekommer även ett flertal nackdelar vilka du behöver vara medveten om. Dock så ska man komma ihåg att dessa tenderar att uppkomma i början av en kur. Den vanligaste bi-effekten brukar te sig i from av att du blir dålig i magen. Dock så kan du även komma att känna dig yr, svimfärdig, kombinerat med olika grader av huvudvärk. Innan man beslutar sig för att sluta använda oljan så ska man komma ihåg att de negativa bi-effekterna tenderar att avta och försvinna helt efter högst en vecka.

Dock så är inte dessa fysiologiska nackdelar hela sanningen utan man har rapporterat in bi-effekter i form av försämrad minne och svårigheter med att koncentrera sig. Just på grund av detta så ska man alltid börja med en kur då man känner dig avslappnad och fri från stress. Kom ihåg även att du kan komma att uppleva lågt blodtryck och dåsighet. På grund av dessa negativa bi-effekter så bör du inte hantera farliga maskiner eller köra bil för den delen. Kontentan i det hela är att du inte kan veta vilka bi-effekter du kommer att få uppleva innan du inleder en kur.

Konsten att dosera rätt

Som du redan gjort dig införstådd med så kan det vara omtumlande att komma fram till vad som är rätt dos för just dig. Man ska komma ihåg att när det kommer till dosering så kan du inte ta några risker utan måste gå varsamt fram och testa dig fram till rätt dos. Man kan således inte säga att om du för närvarande faller inom en viss åldersgrupp eller har en viss vikt så ska du inta en specifik dos. Oavsett premisserna så måste du alltid börja dosera lågt och sedan gradvis arbeta dig uppåt. Om oljan levereras i flytande form så bör du öka doseringsfrekvensen av droppar för varje ny dag.

För att du ska kunna uppnå en maximal effekt så rekommenderas du att inta droppar under tungan innan din första måltid. Kom ihåg att du inte ska välja vätskan utan låta den absorberas under tungan. Kapslarna i sin tur brukar motsvara ett visst antal droppar. Dock så bör du avstå från dessa om du är helt grön inom det hela. Du kan självfallet konsumera dessa när du blivit van vid CBD-oljan, dock inte som första gången användare. Om du har några andra funderingar eller dylikt så måste du alltid rådgöra med din husläkare innan du ger dig in på att självdosera.

Hur säker och effektiv är egentligen CBD-oljan?

Eftersom jänkare tenderar att vara pionjärer inom olika sfärer så är det föga förvånande att man legaliserat CBD-oljan i ett antal delstater. Just cannabis legaliseringen har bidragit till att öka CBD-oljans framfart eftersom just CBD-olja från cannabis är den som tenderar att vara mest exklusiv och således mest effektiv. Man saknar i skrivandes stund en officiell regelverk på federal nivå vilket innebär att marknaden för tillfället är en djungel av CBD-oljor av varierande kvalitet och karaktär.

Om man ska vara riktigt ärlig så kan tillverkare komma att tillverka saft men märka det som CBD-olja, så länge som man kan uppmäta en promille av det i saften. På grund av det så vet man egentligen inte vad det är som man konsumerar och således betalar dyra pengar för att dricka något som egentligen borde kosta en spottstyver av det man fått betala.

Man har kunnat konstatera ovanstående genom att utvärdera ett antal CBD-oljor vilka visat sig knappast innehålla CBD, utan en massa annat som vem som helst kunnat koka hop. Du måste just därför säkerställa att du alltid handlar hos en välrenommerad återförsäljare vilken fått höga betyg hos sina kunder. Konsumera heller aldrig CBD-olja om du råkar vara gravid eller ammar för tillfället eftersom man inte vet huruvida fostret eller bebisen kan komma att påverkas negativt.

Hur gör du för att beställa CBD-olja?

Om du skulle vilja testa CBD-olja redan idag så kan vi rekommendera ett antal olika återförsäljare som du kan beställa oljan ifrån. Innan du gör det så bör du komma underfund med vilken typ av olja som du önskar beställa hem. Testa sedan att söka på “CBD-olja” i din förvalda sökmotor och du kommer att få fram en massa förslag på online butiker vilka erbjuder oljan i olika former. Vissa av dessa erbjuder produkter vilka kommit att produceras i Sverige, vilket kan vara att föredra eftersom man då vet att aktören i fråga lyder under svenska lagar. Dock så kan du även välja andra välrenommerade aktörer från utlandet, men då måste du göra en del efterforskningar för att ta reda på mer om den aktör du önskar beställa ifrån. Summa summarum så kommer du att i de flesta fall att motta din beställning inom några dagar från att du beställer hem det.

Vilken är den rekommenderade priset på CBD-olja?

Detta är en ganska subjektiv fråga eftersom priset på CBD-olja varierar kraftigt. Precis som alla andra produkter så kan vissa återförsäljare erbjuda en olja till en viss pris, medan andra kan erbjuda den till en helt annan pris. Dock så finns det ett antal generella riktlinjer för hur mycket du bör betala. En flaska med CBD-olja brukar kosta från 200 kr upp till 1 000 kr, beroende på kvalitet och storlek. Kapslarna brukar kosta lite mindre och ligga allt från 100 kr upp till 500 kr. Kom ihåg att du får vad du betalar för och när priset är högre så finns det en väl befogad anledning till det.

Beställ Idag

Slutsats

Som du redan förstått så tenderar CBD-olja att väcka en del misstankar hos både kritiker och förespråkare. Trots att den innehåller procentuellt sett lågt innehåll av den psykedeliska substanser i form av THC så tenderar många förespråkare att just anamma detta som den klara beviset på att man inte bör legalisera det. Hampa har som du redan förstått funnits i årtusende och använts som en del av den gamla läkemedelskonsten men själva CBD-oljan är en ganska ny företeelse som växer för varje dag som går.

På grund av cannabis legaliseringen i staterna så har även CBD-oljan fått en skjuts i popularitet. Här i Svealand så är det fortfarande inte klassat som läkemedel och får således säljas i apotek och andra liknande instanser med denna etikett. Man ska dock komma ihåg att du får införa och beställa hem CBD-olja från hampa eftersom det inte finns reglerat rent juridiskt. Innan du beställer hem CBD-olja så måste du alltid göra det till en tumregel att alltid ta reda på vad andra medlemmar anser om försäljaren och huruvida dess produkter är av hög kvalité.

CBD-oljan har rapporterats kunna lindra många olika sjukdomstillstånd där allt från cancer till olika psykiska åkommor såsom depression och ångest kunnat behjälpas effektivt. Om du är sugen på att testa det så beställ hem en mindre flaska och börja din kur i form av en mindre dos. Du måste prova dig fram vad som funkar för din del och komma ihåg att aldrig börja med en hög dos eftersom det kan medföra allvarliga bieffekter.