CFD handel: Så här fungerar handel med CFDs

mars 16, 2019
Robin

Contract for difference (CFD) blir alltmer populära hos investerare eftersom de också är lämpliga för små investerare. Även med små investeringsbelopp är det möjligt att flytta stora summor pengar tack vare hävstång. För att göra det enklare för dig att börja handla, vill vi ge dig en grundläggande informationsbas att stå på.

”CFD ger dig möjligheten att spekulera på underliggande tillgångar utan att behöva köpa direkt.”aktienboard.com

Om ditt mål är att börja tjäna pengar med handel online, kan CFD:s vara ett alternativ. Det du behöver vara uppmärksam på är att CFD:s är spekulativa

finansiella derivat. Det är viktigt att veta om riskerna innan någon handel påbörjas. Dem det går bäst för, är dem som konsekvent följer en strategi, driver riskhantering och har siktet inställt på att lyckas på sikt. CFD:s är inte ett sätt att snabbt och enkelt tjäna stora summor pengar, som vissa annonsörer gärna vill det framstå. Men de som har koll på riskerna ovan och observerar några grundläggande regler har alla möjligheter att bli framgångsrika.

CFD mäklare: Aktörer som kan handla med CFD:s

skillingMarkets.com LogoAdmiral Markets Logo

4,9/5

Gå till Mäklare

4,6/5

Gå till Mäklare

4,5/5

Gå till Mäklare

Spread
Ab 1,2 Pips

Spread
ab 1,7 Pips

Spread
Ab 0,8 Pips

Lägsta insättning
50 €

Lägsta insättning
100 €

Lägsta insättning
200 €

Handelbara instrument
5 via CFD

Aktier, Index, Forex, Kryptovaluta, Råvaror

Handelbara instrument
6 via CFD

Aktier, Index, ETF:er, Forex, Kryptovaluta, Råvaror

Handelbara instrument
7 via CFD

Aktier, Index, ETF:er, Forex, Kryptovaluta, Råvaror

75 procent av privatinvesterare förlorar pengar vid CFD-handel med denna leverantör. Du bör fundera på om du är införstådd med hur CFD:er fungerar och om du kan ta den höga risk att förlora pengar som det innebär.

Vad är CFD och hur fungerar de?

CFD är förkortningen för den engelska termen ”Contracts for Difference”. Tanken för denna typ av handel härstammar från England, UBS investeringsbankerna Brian Keelan och Jon Wood. De ville minska aktierisken genom en säkringsstrategi. De tog fram en ny finansiell produkt som gick att använda för att hantera den engelska ”stämplingsskatten”, den skatt som betalas på de engelska börserna när de säljer aktier. CFD:s användes nästan uteslutande av institutionella handlare fram till 1990-talet. Kreditinstituten försökte säkra sina equity-transaktioner med dem tills CFD-handeln blev tillgänglig för enskilda personer.

Tanken är att kunna spekulera på en prisförändring utan att behöva köpa den fullständiga säkerheten. Investeraren ställer sig därför på en stigande eller fallande kurs och skillnaden betalas av mäklaren. Där av termen ”Contract for difference”. Så om du satsar på ett stigande pris på en basprodukt och priset faktiskt stiger, så måste mäklaren betala den skillnaden priset stigit med i slutet av kontraktet.

Fördelarna med små investerar är uppenbara. CFD: erna ger investeraren hävstång att spekulera på tillgångar utan att behöva köpa dem direkt. Det kan ge oproportionerliga vinster, även med små investeringar. CFD: ernaär emellertid också mycket spekulativa och är endast lämpliga för välinformerade investerare.

CFD: erna är finansiella derivat samt optioner, terminer, futures och forwards. De handlas exklusivt över disk (OTC), och handeln sker inte via börser, vilket är fallet med aktier. CFD innebär inte inköp av en basprodukt, Mäklare och Trader sluter endast ett kontrakt för betalning av prisskillnaden. Avtalet avser alltid aktuella marknadspriser samt uppsägning av kontraktet. Marginalen är därför en säkerhet för mäklaren att du följer kontraktet.

Fördelarna med CFD-handel

Som tidigare nämnts kräver handel med CFD:s mycket litet kapital. Endast en

marginal ska deponeras hos mäklaren, det gör att även små investerare kan dra nytta av detta finansiella instrument. CFD trading handlar i aktier, valutor, index och råvaror.

De låga transaktionskostnaderna är också en viktig fördel för denna typ av handel. För andra finansiella instrument är insatserna mycket högre. En annan fördel är transparensen i vinstmöjligheterna, investerarna kan när som helst informera sig om statusen för de handlade tillgångarna. Eftersom CFD inte handlas på börserna är investerare inte heller bundna av växeltiderna och kan även bedriva CFD-handel över hela världen och med ett stort urval.

Alla fördelar med CFD: er i ett ögonkast:

 • Lågt kapitalkrav
 • Ingen hänsyn till växeltider
 • Låga transaktionskostnader
 • Stort antal underlag
 • Transparent prissättning
 • Möjligheten att satsa på stigande och fallande kurser

Hur fungerar CFD-handel?

CFD:s handlas som certifikat

CFD certifikaten är levererade finansiella produkter. Detta innebär att vinstprocenten i fråga om prisutveckling är oproportionerligt hög jämfört med det investerade kapitalet. Detta påverkar inte bara vinsten, utan också förlusten, som kan vara oproportionerligt hög. Hävstångseffekt beräknas som förhållandet mellan det nödvändiga kapitalet och den marginal som krävs av mäklaren. Om marginalen är 1% är hävstången 100. Om marginalen är 2% är hävstången 50 och så vidare.

Det bästa sättet att förklara hävstångseffekten är ett exempel. Låt oss säga att du vill handla ett CFD certifikat på 100 Euro. Du vill handla 100 aktier av denna aktie, vilket du skulle behöva betala 10 000 euro i en normalandelstransaktion. Med ett CFD behöver du dock endast sätta in en marginal, resterande kapital tillhandahålls av mäklaren.

För detta ställer mäklaren en marginal i procent. Om denna marginal är 5 procent måste du betala 100 euro för aktieavtalet för 100 aktier. Om lagret faktiskt stiger 6% under kontraktsperioden, då skulle du tjäna 600 euro med certifikatet, men bara behöva deponera 500 euro för det. Men om aktien istället förlorar 6 procent i värde, skulle din marginal gå förlorad. Från 08.05.2017 utfärdades av Federal Financial Supervisory Authority ett allmänt dekret, med vilket handlare inte kan förlora mer än deras insättning med mäklaren. Annars skulle mäklaren be dig om de resterande 100 euro.
På mäklarnas webbsidor visas hävstången till exempel som 1: 100. I det här fallet betyder det att du måste deponera en euro för varje hundra euro av marginalen. Om 1: 400 är angiven måste du därför sätta in en euromarginal för varje 400 euro.

CFD-handel är endast lämplig för handlare som också är medvetna om risken. Det kapital som används ska aldrig behövas för personligt bruk, eftersom det också kan gå förlorat när som helst. Informera dig i detalj om investeringarna och deras risker!

Vilka tillgångsslag kan handlas med CFD?

I princip kan alla finansiella tillgångar användas för CFD-handel. De mest handlade underlag som erbjuds av de flesta mäklare är:

 • Aktier
 • Index
 • Utländska valutor / Forex
 • Råmaterial
 • Kryptovalutor
 • ETF:er
Som kund är du beroende av erbjudanden från mäklaren. Du bestämmer de tillgängliga kontrakten för spread och marginal.

Hur mycket kapital behövs för CFD-handel?

Den kapital som behövs för CFD-handel är mycket lägre än för normal aktiehandel eftersom du inte behöver köpa någon av aktierna i företaget

Ändå behövs kapital för att handla CFD: s. Marginalen måste täckas med ditt deponerade kapital med mäklaren. Då beror det på spridningen av ditt kontrakt. Ju högre spridningen desto längre tid tar det för att göra vinst. Om du säljer positionen utan några prisåtgärder måste du acceptera en förlust som motsvarar spridningen.

Det nödvändiga minimikapitalet kan variera från mäklare till mäklare. När du börjar kan du minimera antalet positioner och börja handla CFD med liten kapital. Naturligtvis kommer du att göra mindre vinst med mindre kapital, men du kan bygga upp din kapital långsamt.

Handelsstrategier för CFD?

Det finns vanligtvis inga fasta villkor för CFD: s . Du kan hålla positionerna så länge du vill. Handel splittras generellt mellan kort- och långfristiga transaktioner. Om du köper och säljer avtalen samma dag eller under några dagar kallas de kortfristiga transaktioner. Långsiktiga transaktioner kan vara i veckor och månader.

 • CFD: s handlas normalt med kort varsel. De säljs vanligtvis igen samma dag, eftersom hävstångseffekten och låga prisutvecklingar kan användas. På grund av hävstångseffekten är små prisutvecklingar tillräckliga för att göra oproportionerligt höga vinster. De flesta besluten i CFD-handel baseras på kortsiktig marknadsanalys. Analyser under en längre period ger mycket mer risk för fel och är mindre lämpliga för handel med CFD certifikat.
 • För långsiktiga strategier måste näringsidkaren ta hänsyn till de finansieringsavgifter som mäklaren behöver dagligen. Du kan permanent sänka vinsten på lång sikt. Om posterna hålls under en längre period kan finansieringskostnaderna vara högre än genomsnittet. Det är emellertid också möjligt att göra vinst med CFD: s efter veckor och månader

De som bestämmer sig för den långsiktiga strategin bör notera att inte alla mäklare är lämpliga för denna strategi. Vissa mäklare tar ut ”övernattningsavgifter”, vilket är en extra kostnad för att lämna en position öppen över natten. Om du vill handla på lång sikt bör du välja en mäklare utan en övernattningsavgift, eftersom detta minskar vinsten i enlighet med detta.

Att ha rätt näsa för långsiktiga prisförändringar kan göra vinster med långsiktiga transaktioner eftersom det finns färre transaktionskostnader än med många olika kortfristiga CFD: s. Dessutom är det också en fråga om tid, inte alla kan dagligen observera och analysera marknaderna.

I slutändan är det ett personligt beslut om huruvida du hellre vill genomföra långsiktiga eller kortsiktiga strategier. Om du gillar att hantera de dagliga prisrörelserna och ha den tid som krävs för att ständigt se över dem, så kommer du att kunna lyckas med en kortsiktig strategi. Om du föredrar att lämna dina positioner och vänta på framgång, är den långsiktiga strategin att föredra.

Strategin för framgång

Under senare år har många strategier utvecklats för att lyckas på aktiemarknaden. I grund och botten är det fördelaktigt att studera alla dessa strategier eftersom de kan ge viktig information och förenkla besluten.

Det finns mycket material för att lära sig de olika strategierna. Oavsett vad du vill lära dig är det värt att öppna ett demokonto med en mäklare och sätta strategierna i praktiken. Med all teori borde du alltid komma ihåg att det inte finns några felfria strategier, de tjänar bara som riktlinjer.

Vid normal aktiehandel kan förluster på 5–10% per aktie inträffa, och ingen välrenommerad aktiehandlare kommer att slänga bort spåret. I kontrakt för CFD:s är sådana förluster katastrofala och kan förstöra en näringsidkare. Även med en hävstång på 5: 1 skulle förlusten kosta en fjärdedel av marginalen. Därför är de inställda stop-loss funktioner i CFD handel särskilt viktiga.

Vid handel med CFD:s bör de också uppmärksamma
finansieringskostnaderna. Om du vill göra vinst genom långsiktiga strategier måste du inkludera mäklarens finansieringskostnader som överliggande kostnader. Även med små räntor under 2% kan de allvarligt minska vinsten. En lista över mäklare med gynnsamma finansieringskostnader finns i tabellen nedan

Trendlinjer som beslutshjälpmedel

För en nybörjare i CFD-handel har trendlinjer visat sig vara ett av de enklaste och mest praktiska verktygen.

Trendlinjer är ett verktyg som hjälper investerare att förenkla analysen. Trendlinjer kopplar samman de höga och låga värdena för de enskilda värdena och visas i ett diagram. Trendlinjen kan ritas i ett diagram när en uppåtgående eller nedåtgående trend visas. Med vilka tidsenheter och i vilka steg ett diagram utvecklas är det helt upp till återförsäljarens krav. Ju högre tidpunkten desto starkare signalerna i diagrammet.

För CFD-handlare är små tidsluckor lämpliga, så att även små värdeförändringar kan bestämmas och beräknas. Detta gör att trender kan erkännas och användas tidigt. Ju mer exakt diagrammet och trendlinjen är, desto mer tillförlitliga prognoser kan göras.

Som ett beslut är stöddelningslinjer idealiska, eftersom de erbjuder möjlighet att grafiskt representera ändringar av ett basvärde. Ta mycket tid att studera trender och andra resurser, de ger dig möjlighet att utveckla strategier för att arbeta framgångsrikt med CFD: s.

Välj rätt mäklare

CFD: s handlas inte på börsen, så du behöver hjälp av en bank eller mäklare. Du måste då öppna ett konto så att du kan se de enskilda objekten och marginalen kan betalas in så väl som vinster betalas ut. Kostnaderna för CFD-handel är följande

 • Transaktionskostnader för banken eller mäklaren
 • Finansieringskostnader beroende på transaktionslängd
 • Skatter på vinst från CFD: s

För CFD-handel är det viktigt att du väljer rätt mäklare. Om du vill komma in på kortfristig handel bör kostnaden per transaktion vara så låg som möjligt, så de inte påverkar vinsten allt för mycket. Men andra punkter kan skilja en bra mäklare från en annan. Vissa erbjuder även online kurser som kan vara av särskilt intresse för nybörjare.

Om du planerar långfristig handel med CFDs, bör du också ta dig tid att välja mäklare. Det finns några saker du kan göra för att jämföra mäklarnas erbjudanden och sedan fatta ett välgrundat beslut.

 • Behöver mäklaren fasta kostnader?
 • Hur många orderalternativ erbjuder mäklaren?
 • Är mäklaren licensierad och registrerad i Europa?
 • Vad är mäklarnas spridningar?
 • Vilka handelsplattformar tillhandahålls (PC, smartphones etc..)?
 • Vilka underliggande tillgångar erbjuds?
 • Vilken hjälp är tillgänglig (Kurser, analyser etc..)?
 • Visas kurser i realtid?
 • Kan ett demokonto öppnas?
 • Finns det flera hävstångseffekter?
 • Finns det en hotline för problem?
 • Vilka verktyg erbjuds?
 • Vad är minsta insättning?
Mäklarens erbjudanden bör anpassas till dina behov. Beroende på vilka underlag du vill handla, bör mäklare i denna kategori också kunna erbjuda ett större urval. Utifrån din strategi ska den fasta kostnaden eller kostnaden per transaktion vara billigare. På samma sätt bör informationen och verktygen som erbjuds vara lämpliga för dina handelsstrategier. Ta dig tid att välja en mäklare, det lönar sig alltid senare!
skillingMarkets.com LogoAdmiral Markets Logo

4,9/5

Gå till Mäklare

4,6/5

Gå till Mäklare

4,5/5

Gå till Mäklare

Spread
Ab 1,2 Pips

Spread
ab 1,7 Pips

Spread
Ab 0,8 Pips

Lägsta insättning
50 €

Lägsta insättning
100 €

Lägsta insättning
200 €

Handelbara instrument
5 via CFD

Aktier, Index, Forex, Kryptovaluta, Råvaror

Handelbara instrument
6 via CFD

Aktier, Index, ETF:er, Forex, Kryptovaluta, Råvaror

Handelbara instrument
7 via CFD

Aktier, Index, ETF:er, Forex, Kryptovaluta, Råvaror

75 procent av privatinvesterare förlorar pengar vid CFD-handel med denna leverantör. Du bör fundera på om du är införstådd med hur CFD:er fungerar och om du kan ta den höga risk att förlora pengar som det innebär.

Handelsplattformen

Många mäklare erbjuder sina egna plattformar för handel. Dessa kan erbjudas via internet, eller som en app för smartphone eller mobila enheter. Vad som är viktigt att tänka på oavsett plattform, är visning av värdena i realtid, så att näringsidkaren kan informera sig när som helst. För daghandlaren är den här faktorn mycket viktig.

Du borde bekanta dig med mäklarens plattform redan innan kontraktet är undertecknat. Plattformen måste uppfylla dina krav och presentera all information och alla möjligheter för handeln på ett tydligt sätt. Det handlar mycket om personliga preferenser så gå noggrant igenom innan du bestämmer dig.

Spreads

Spreads är en av de viktigaste faktorerna för att göra vinst av CFD: s. De flesta värdena skiljer inte mellan enskilda mäklare, men en liten skillnad kan göra en stor skillnad i kortsiktig handel.

Valet av CFD

Ett av de viktigaste kriterierna för att välja en mäklare är antalet CFD-erbjudanden. Matchar urvalet dina behov, är aktier, terminer, index, råvaror och valutor som erbjuds? Om du vill fokusera på ett företag, se till att mäklaren erbjuder tillräckligt med CFD i den branschen.

Avgifter

Speciellt med korttidshandel är avgifterna per transaktion viktiga. Dessutom bör du vara uppmärksam på innehavskostnaderna och minsta insättningar, så du blir inte förvånad över kostnaden senare.

Säkerhetsfunktioner

När du väljer din mäklare, var uppmärksam på de olika ordertillägg som du kan använda som säkerhetsalternativ.

 1. Absolut viktigt är alternativet stopp-förlust, vilket gör att du kan definiera din största förlust.
 2. Detsamma gäller för vinstalternativet, vilket gör det möjligt att definiera vinstbeloppet.
 3. Praktiskt men inte nödvändigt är efterföljande stopp och begränsning av order. Generellt sett är ju fler alternativ du har när du slutar ett kontrakt, desto mer kan du definiera din strategi.

Rätt start: Checklista för CFD-handel för nybörjare

Ett antal punkter du bör dubbelkolla som nybörjare innan du sätter igång med handel.

 • Se till att banken eller mäklaren du vill handla med också kan erbjuda dig ett demokonto . Så du kan förstå plattformen först och lära känna alla instrument i detalj. Ta dig tid innan du börjar handla med riktiga pengar, desto bättre du kan hantera befintliga verktyg, desto lättare blir det att uppnå vinst senare.
 • Investera aldrig kapital som du inte kan vara utan. Handel i CFD är mycket riskabelt och du bör vara medveten om att du kan förlora all din kapital när som helst. Ange i förväg en summa som du vill använda för din handel och hålla fast vid summan.
 • Känslor har inget att göra med värdepappershandel. Låt dig aldrig påverkas av känslor som rädsla eller girighet. Ställ in och håll dig till dina strategier och sluta när förlusterna blir för stora. Efter en tid kan du sedan utvärdera din strategi och kontrollera vad som gick fel.
 • Du kan begränsa dina förluster med stop-loss-order, samt dina vinster. Som resultat behöver du inte investera för mycket tid i handel och är fortfarande säker på att du inte förlorar för mycket pengar eller kasta CFD: s i tid.
  Bli involverad i de olika samtalsalternativen och ordertyperna innan du börjar handla.
 • Specialisera dig i ett område, en marknad eller en tillgångsklass. Handel med CFD: s är så mångsidig att en person inte kan hålla reda på allt. Om du redan har erfarenhet i en bransch, fokusera på detta. Din personliga kompetens kan vara nyckeln till din ekonomiska framgång.

[/su_note]

75 procent av privatinvesterare förlorar pengar vid CFD-handel med denna leverantör. Du bör fundera på om du är införstådd med hur CFD:er fungerar och om du kan ta den höga risk att förlora pengar som det innebär.

Särskilda egenskaper vid handel med CFD

CFD-handel skiljer sig från utbudet av mäklare. Vissa breddar spridningarna tillräckligt för att matcha sin interna ordning. När det gäller valutaspridningar har investerare fördelen att spridningen matchar börsen. Detta är vad de flesta mäklare betalar extra.

DMA CFD: s är fortfarande mycket realistiska, eftersom orderingången faktiskt ingår i orderboken på den lokala börsen. Så du handlar faktiskt i aktier, bara att mäklaren ger dig kapital att köpa och du blir aldrig egentligen aktieägare. handel DMA CFDs är därför dyrare än handel med standardavtal.

Kontrakt för skillnad och utdelning:

Beroende på aktien fördelas utdelning till aktieägarna en gång om året. Även CFD-handlare kan vara nöjd med det, han får utdelningen 85 procent krediterad till CFD-kontot, om han har vart med på en stigande kurs. Om inte, måste han betala utdelningen i sin helhet.

Slutsats

CFD är finansiella instrument med hävstångseffekt. I förhållande till det erforderliga kapitalet kan de generera oproportionerliga vinster eller förluster. De är bland de riskablaste finansiella instrumenten där handlare bör vara medvetna om handelsfaktorerna. Bara när grunderna bemästras och marknadskunskap är tillgänglig kan handel i CFD lyckas på lång sikt.

 • Mäklare
 • Betyg
 • Fördelar
 • Handla
1
 
Ett pålitligt val
 • Egenutvecklad handelsplattform
 • 500 kr i minsta insättning
 • CySEC reglerad