­Bitcoin Lifestyle Recension: En Legitim Robot Eller Bedrägeri? Vi Ger Dig Svaret!

januari 26, 2020
Mirsad

Följande recension ämnar diskutera och recensera den omåttligt populära handelsroboten vid namn Bitcoin Lifestyle. Denna robot har på senare tid ökat markant i popularitet. Faktum är att i skrivandes stund så lockar den nya medlemmar till att investera sina pengar hos plattformen. 

Eftersom du hittat fram till denna recension så har du säkert reflekterat över hur du ska få dina pengar att växa på kortast möjliga tid. Förmodligen har du redan provat på aktier och fonder men insett att dessa generera mikroskopiska avkastningar för att vara värda mödan och tillika risken som dessa befattas med. 

Vi gör denna antagande eftersom vi varit i exakt samma sits som du, nämligen reflekterat vad vi kan göra för att våra pengar ska växa så snabbt som möjligt helst med så små risker inklusive så lite jobb som möjligt. Om man går tillbaka i tiden så hade man egentligen inte så mycket val utan var helt enkelt tvungen att förlita sig just på aktier och fonder om man strävade efter att generera positiva avkastningar, dock brukade dessa vara väldig mikroskopiska.

För att man skulle generera stora avkastningar med hjälp av den traditionella handeln så var man tvungen att även satsa stora pengar, vilket var något som endast de stora drakarna hade råd med. Således kunde de dominera marknaden och köra över sina konkurrenter tämligen enkelt.

Det hela förändrats när Bitcoin föddes, vilket blev startskottet för en sällan skådad revolution. Faktum är att kryptovalutor behövde ett tag för att vinna i popularitet men efter något år så började de även uppmärksammas av dem största finansiella börserna. Idag så kan du handla med kryptovalutor på många av världens börser med hjälp av just kryptorobotar…

Dessa har gjort det möjligt för vanliga dödliga att med små investeringar skapa sig en möjlighet när det kommer till automatiska avkastningar på investerat kapital. Ett exempel är den höga hävstångseffekten, som för varje satsad krona ger dig möjligheten att generera en avkastning på 100 kronor. Med andra ord så kan du göra en avkastning på 100 000 kr med en investering på så lite som 1000 kr, vilket ingen annan legitim investeringsform erbjuder idag.

                       

Tre Delmängder Som Bitcoin Lifestyle Bygger På

Bitcoin Lifestyle bygger på en form av konstgjord intelligensform där abbreviationen AI används, men som i verkligheten står för “artificiell intelligens”. Det finns en massa olika metaforer som man kan använda sig av men för att illustrera det hela så kan man föreställa sig assistenten Siri som idag återfinns på Apples mobila enheter

Den har förmågan att utföra olika operationer baserat på vad du instruerar den att göra. Den kan också lära sig olika saker genom att du helt enkelt tränar upp den, vilket är ett exempel på hur AI kan användas i verkligheten. Medan många är medvetna om att AI existerar så är man sällan medveten om att den egentligen består av tre delmängder, vilka nedan benämns för:

 • Deep Learning (DL)
 • Machine Learning (ML)
 • Natural Language Processing (NLP)

Härnäst så kommer vi att fokusera lite mer på hur dessa är tänkta att fungera i kombination med AI samt de olika delarna. Vi kommer även att diskutera hur Bitcoin Lifestyle nyttjar dessa när det kommer till handeln med just kryptovalutor.

Deep Learning (DL)

Deep Learning (svenska djupinlärning) är den delmängd av artificiell intelligens som ämnar beskriva plattformens förmåga att anamma det artificiella neuronätet. Dess huvudsakliga uppgift är att fokusera på specifika algoritmer vilka i sig tagits fram för att göra det möjligt att kunna modellera olika typer av abstraktioner hos de olika datamängder som erbjuds. 

Ovanstående uppnås genom att man helt enkelt tillämpar de processregler som finns tillgängliga vilka i sin tur kombineras tillsammans för att forma strukturer av komplexa och avancerade karaktärer. Vi förstår att denna text kan göra en förvirrad och få en att undra om man verkligen bör våga sig på handeln med kryptovalutor. I ärlighetens namn så ställde vi oss samma fråga men vi insåg ganska snabbt att du inte behöver förstå dig på det hela för att komma igång med handeln av kryptovalutor. Det du behöver komma ihåg av det hela kan sammanfattas med följande:

Deep Learning gör det möjligt för Bitcoin Lifestyle att effektivt analysera själva handeln med kryptovalutor på en ganska låg teknisk nivå. Detta i sin tur gör det mycket enklare att simulera de val som erfarna och skickliga handlare använder sig av, dock med en mycket högre fart som ingen levande individ klarar av.

Maskininlärning

Machine Learning ämnar att beskriva de olika metoder vilka Bitcoin Lifestyle använder sig för att minska sannolikheten för att tidigare misstag ska uppkomma igen. Detta i sin tur innebär att man även ökar chansen för att skapa högre avkastningar eftersom man även håller förlusterna nere. Bitcoin Lifestyle applicerar maskininlärningen på ett ganska smart sätt genom att helt enkelt effektivisera alla de olika steg vilka inträffar när man handlar med kryptovalutor. Dock så är det enda du behöver komma ihåg när det kommer till maskininlärning följande:

Erbjuder Bitcoin Lifestyle en högre chans till att generera högre avkastningar från handeln överlag. 

Natural Language Processing (NLP)

Den sista delen ämnar beskriva den sista delmängd av den artificiella intelligens eller AI. Dess huvudsakliga uppgift är att applicera pseudovetenskapliga metoder vilka sedan kombinerats ihop med den pseudovetenskapliga delen. Dessa bygger på olika former av studier som alla härstammar från professionella och välrenommerade mäklare. När det gäller Bitcoin Lifestyle så appliceras neurolingvistisk programmering för att kunna identifiera de misstag som roboten gjort men även möjligheten att öka chansen till att generera högre avkastningar mer frekvent på de investeringar som du väljer att satsa på. Det du behöver komma ihåg när det kommer till neurolingvistisk programmering är följande: 

 Ger Bitcoin Lifestyle möjligheten att på ett snabbare samt mycket effektivare sätt anamma olika former av analyser och på det sättet samla in större datamängder som använts för att öka chansen till högre avkastningar.

För att summera det hela så har vi i detta kapitel beskrivit hur själva tekniken bakom Bitcoin Lifestyle fungerar på en lägre nivå. Om du inte är en inbiten nörd så kommer du förmodligen inte att uppfatta denna diskussion som givande. Dock så anser vi den vara viktig eftersom du får möjligheten att på en djupare nivå förstå hur det hela hänger ihop rent tekniskt.

Anledningar till att du ska testa handelsroboten Bitcoin Lifestyle redan idag

 • Vi på AktienBoard har ägnat många timmar åt att samla in data och sedan kritiskt, samt objektivt, utvärdera dessa för att kunna bilda oss en uppfattning huruvida plattformen är legitim, vilket stämmer mer än väl.
 • Plattformen erbjuder en vinstfrekvens på 88 % vilket i praktiken innebär att 9 av 10 affärer som du placerar hos Bitcoin Lifestyle kommer att mynna ut in en positiv avkastning. Ingen annan plattform kommer ens i närheten av dessa siffror vilket vi anser vara riktigt imponerande.
 • Bitcoin Lifestyle har skapats för att alla ska kunna ha nytta av den oavsett deras bakgrund. Detta innebär att även nybörjare kan enkelt komma igång och börja investera med plattformen utan att för den delen uppleva förvirring.
 • Du behöver komma ihåg att du inte blir fakturerad några avgifter eller dylikt när dina affärer mynnar ut i negativa avkastningar utan du blir endast på förd dessa när du genererar en positiv avkastning.
 • Inga avgifter påförs när du sätter in pengar eftersom dessa utgör din investeringskapital och räknas inte som avkastning utan som startkapital.
 • Varför inte ta chansen att testa Bitcoin Lifestyle idag genom den här länken, eller fortsätt att läsa vidare för att få reda på mer hur den fungerar i praktiken.

Öppna Demokonto

Våra egna erfarenheter med Bitcoin Lifestyle

Under de otaliga timmar som vi investerat i denna recension så har vi också internt ägnat oss att applicera olika former av tester vilka vi använt som empiriskt underlag vid den slutgiltiga analysen av Bitcoin Lifestyle. Vi har fokuserat väldigt mycket på att hålla oss till en saklig, objektiv och opartisk recension för att säkerställa genuiniteten i det hela. 

Ganska tidigt i vår analys så insåg vi att endast en liten andel individer beklagade sig över att de förlorat sina investeringar när de använt sig av Bitcoin Lifestyle. De argument som användes var inte direkt övertygande eftersom man indirekt förstått att dessa handlare satsat allt på ett enda kort utan att för den delen varit närvarande under tiden som affärerna genomförts. Man gick så långt att man även påstått att själva plattformen var en bluff, vilket inte stämmer på långa vägar.

Eftersom vi strävade efter att vara opartiska i vår analys så beaktade vi även de negativa aspekterna vilka vi ställde mot de positiva. Vi kunde ganska snabbt konstatera att merparten av den data som vi samlat in berörde de positiva delarna som plattformen stod för. Man framhävde faktumet att det var enkelt att för vemsomhelst att sätta in det minimala investeringsbeloppet och börja generera avkastningar. Dock så framhävde många att man skulle alltid börja på den lägsta riskprocenten (mer om det senare) eftersom man riskerade att snabbt förlora alla investeringarna om man tog alltför stora risker.

Faktum är att flertalet individer rapporterat in att de lyckats bli förmögna på handeln med kryptovalutor. Dessa påstod sig inte ha relevant erfarenhet inom det hela utan var helt enkelt ute efter ett sätt att få deras pengar att växa. Detta tyder på att vemsomhelst faktiskt kan börja generera positiva avkastningar om man har tillgång till den minimala investeringsbeloppet samt inte är alltför ivrig, vill säga.

Vi vill bara nämna att innan du fortsätter läsa vidare denna recension så ska du komma ihåg att du behöver ha en ganska bred kunskap om de olika steg inom kryptohandeln innan du kan titulera dig själv som erfaren. Nedanstående punkter kommer att utgöra skillnaden gällande huruvida du kommer att lyckas inom kryptohandel eller endast mäkta med att generera avkastningar i paritet med brödsmulor:

 • Fördjupa dig i hur kryptohandeln sker samt vilka element påverkar utkomsten av en viss investering.
 • Förstå vilka steg du behöver ta för att öka chansen till positiva avkastningar när du investerar i en viss affär
 • Öka förståelse för när en viss affär mest sannolikt kommer att resultera i en förslut och undvika dessa typer av investeringar.

Du ska dock inte känna dig orolig över det som vi nämner ovan eftersom vi kommer att ge dig klara instruktioner om vad du behöver göra för att du ska indirekt kunna skapa denna typ av erfarenhet utan att egentligen sträva efter det.

Summering av Testresultaten

 1. AktienBoard har genomförde en saklig, objektiv och opartisk recension för att på så sätt kunna säkerställa att Bitcoin Lifestyle är vad den utger sig för att vara.
 2. Vi kan bekräfta att vi lyckats uppnå en positiv avkastning vid 9 av 10 affärer som vi genomfört.
 3. Den automatiska handeln med kryptovalutor kommer alltid med en risk och är volatil i sin sanna natur.
 4. Börja alltid investera det minsta beloppet som i skrivandes stund är 2 500 SEK för att vara på den säkra sidan.
 5. Håll reda på vad roboten har för sig och lämna den aldrig längre stunder obevakad under några omständigheter.
 6. Ta chansen och testa Bitcoin Lifestyle idag via denna unika länk eller fortsätt läsa vidare för att få reda på mer om plattformen.

Öppna Demokonto

Går det att lita på Bitcoin Lifestyle?

Som en nybliven investerare inom kryptohandeln så kan du komma att känna en viss förvirring över det hela. Du har med största sannolikhet redan gjort en del “research” på egen hand där du både fått läsa solskenshistorier men även rena skräckscenarion där personer blivit av med alla sina investeringar. När man diskuterar handeln med kryptovalutor i kombination med handelsrobotar så brukar man dock vara mer orolig över hur ens pengar förvaras samt förvaltas snarare än att fokusera på hur stor chansen är för att generera positiva avkastningar.

Förmodligen så är du redan införstådd med att ingen investeringsform är kassaskåpssäker men du vill dock att dina pengar förvaras på ett tryggt och säkert sätt utan att du behöva ligga sömnlös för det. När det kommer till just denna aspekt så kan vi omgående påtala att Bitcoin Lifestyle ligger i framkant när det kommer till förvaringen av investeringspengar. Man är väldigt mån om att erbjuda en säker, trygg och pålitlig tjänst och lägger mycket kraft, inklusive resurser, på att leva upp till dessa förväntningar.

Man kan ganska enkelt ta reda på huruvida en viss plattform investerar resurser i dess säkerhet. Det vi på AktienBoard brukar göra är en form av stickprov där vi först förflyttar oss till själva webbplatsen. Där studerar vi själva URL-fältet och letar efter den (för de icke-tekniskt invalda) obegripliga termen https://. Just denna påvisar att man lägger vikt vid säkerhetsarbete eftersom den säkerställer att all information som skickas mellan dig och plattformen krypteras och det är således omöjligt för en utomstående att läsa av den.

Om man jämför med mer oseriösa handelsplattformar så brukar dessa använda sig av http:// helt enkelt på grund av att det kostar både tid och pengar att konfigurera in så att webbplatsen använder sig av https://. Denna kostnad är ganska låg men ger dig som investerare en inblick i huruvida plattformen står för en hög nivå av säkerhet eller endast vill ge sken av att göra det.

Exempel på säkerhetsintrång

För att illustrera ett exempel på hur ett intrång kan ske så kan man leka med tanken att Bitcoin Lifestyle använder sig av protokollet http:// istället för http://. Låt oss nu anta att en hacker använder sig av en programvara för att avlyssna vad som färdas mellan dig som investerare och själva handelsplattformen.

Om du skulle skicka lösenord, kreditkortsuppgifter eller annan känslig information så kommer hackare att ha direkt åtkomst till dessa eftersom de inte är krypterade. Just därför så är det så viktigt att ha en hög nivå av säkerhet, speciellt när känslig finansiell information utbyts mellan dig och plattformen.

Vi kan även bekräfta att den information som utbyts mellan kryptoroboten och mäklaren även den krypteras. Man använder sig av kryptering på militärnivå för att säkerställa att den känsliga data som utbyts är verkligen säkrad. Det är således omöjligt för någon utomstående att läsa av eller tolka denna information. Man måste även nämna att handelsroboten använder sig av olika GDPR-regleringar vilka i sin tur alla utarbetas på den högsta EU-nivån. Dessa i sin tur reglerar hur hantering av investerarens personliga data sker samt vad man får och inte får göra.

Det är viktigt att göra dig införstådd med att många oseriösa handelsplattformar sällan följer GDPR-regleringar vilket innebär att dina data kan i princip hamna varsomhelst utan ditt tillstånd. Även om dessa påstår sig hantera dina data säkert så är inte det en garanti för att det verkligen är så. Bitcoin Lifestyle å andra sidan skiljer sig från mängden genom att fokusera på att tillhandahålla en hög nivå av integritet samt säkerställa att investerarnas data förvaras tryggt och säkert.

Konsten att marknadsföra sig på ett omoraliskt sätt

När du anländer på webbplatsen för Bitcoin Lifestyle så kommer du omgående att få en video uppspelad för dig. Den börjar direkt lista både kända och totalt okända personligheter vilka diskuterar kryptovalutor i flera olika aspekter. Man nämner egentligen ingenstans Bitcoin Lifestyle utan som sagt diskuterar kryptovalutor på en övergripande nivå. 

Vi har under våra recensioner stött på liknande former av marknadsföring och förstår omgående att vad man är ute efter är att förmedla hur lukrativ handeln med kryptovalutor är, vilket i sig är sant. Dock så kan en oerfaren investerare få för sig att personerna som förekommer i videon faktiskt använder sig av Bitcoin Lifestyle, vilket inte är sant. Detta kan få de att investera pengar som de inte har råd att förlora, vilket är det sista man vill eftersom det både kommer skapa missnöjda investera och en massa negativ recension runtom på nätet.

Denna form av marknadsföring ligger i en så kallad gråzon eftersom vissa anser att den är högst omoralisk medan vissa inte ser något fel med den. Vi på AktienBoard anser att man inte bör använda sig av dessa marknadsföringsaktiviteter eftersom man riskerar att vilseleda investerare och inge falska förhoppningar, speciellt till de individer som redan kämpar med sin ekonomi och ser Biton Lifestyle som en skänk från ovan.

Registreringsprocessen i fem korta steg 

Bitcoin Lifestyle har gjort sin registreringsprocess ganska enkel för att göra det möjligt att snabbt komma igång med handeln. Registreringen i sig tar faktiskt inte mer än en minut att genomföra. När vi registrerade oss på själva plattformen så behövde vi inte mindre än 30 sekunder för att slutföra hela processen vilket var riktigt tillfredsställande, speciellt då man inte vill besväras av en massa förfrågningar gällande onödiga detaljer. 

STEG ETT: Den enkla registreringsformuläret

Första steget innebär att man måste använda sig av det registreringsformulär som finns tillgänglig så fort du förflyttat dig till hemsidan för Bitcoin Lifestyle. Genom att registrera dig så blir du automatiskt behörig för att nyttja plattformens alla funktioner vilka erbjuds utan att du egentligen behöver sätta in några pengar. Du får således chansen att handla i så kallat demo-läge (mer om det senare) vilket är av högsta vikt för att du ska bli en skicklig investerare.

Om du läst denna recensionen från början så vet du om att registreringsformuläret designats specifikt för att göra det möjligt att snabbt och enkelt registrera dig som en auktoriserad handlare hos Bitcoin System. Sanningen är den att de uppgifter som du behöver ange är endast ditt namn, e-postadress samt mobilnummer. 

Du kan registrera dig hos Bitcoin Lifestyle genom att klicka på följande länk och sedan följa de instruktioner som anges på hemsidan. När du väl fyllt i de nödvändiga uppgifterna så ska du kontrollera att dessa stämmer överens med verkligheten eftersom de kommer behövas vid ett senare skede (mer om det senare). 

STEG TVÅ: Verifiera din identitet

Nästa steg innebär att  verifiera din identitet, det vill säga skicka in bevis som styrker att du är den som du utger dig för att vara. Som vi nämnde i föregående steg så kommer du att behöva verifiera din e-post samt mobilnumret som du angett för att kunna bevisa att är den som du utger dig för att vara. Du kommer att motta en unik länk vilken skickas per automatik till den angivna e-postadress som du angett i steg ett. Sedan så kommer du även att motta en kod till det angivna telefonnumret för att verifiera att den tillhör just dig. 

Eftersom det förekommer så många bedrägerier vilka länkas till handeln med kryptovalutor så har man vidtagit ett antal steg för att minska risken för dessa. Även om du är en genuin person så skulle du bli förvånad över hur många rapporter som vi får in varje dag där personer med seriösa intentioner beklagar sig över hur de blivit lurade av ohederliga aktörer. Dock så räcker det inte bara att verifiera e-posten och mobilnumret utan du behöver (som ett komplement) även skicka in en digital kopia på en statligt utfärdad legitimation i form av körkort, id-kort eller pass. 

Det är viktigt att betona faktumet att idag så måste varje aktör, institution eller organisation för den del följa vissa regleringar och lagar när man hanterar andras pengar. Just därför så kommer du även att behöva fylla i en “lär känna din kund” formulär vilket i grund och botten är ett antal frågor vilka fokuserar på var pengarna kommer ifrån. Detta görs som ett led i att förhindra brottsliga organisationer och andra kriminella att med hjälp av kryptohandeln tvätta pengar och dölja deras sanna ursprung.

Nåväl, om det skulle bli så att du upplever oklarheter gällande dessa frågor, samt upplever en osäkerhet på vad du egentligen bör svara så är du mer än välkommen att ta kontakt med kundtjänsten och be om assistans. Kom ihåg dock att de har öppet måndag-fredag, kontorstid. För övriga tider så hänvisar man till nästkommande vardag.

När du väl blivit godkänd som en investerare och fått alla de uppgifter som du ombeds skicka in verifierade (kan ta upp till 24-timmar) så kommer du att per automatik bli tilldelad en auktoriserad mäklare som i sin tur kommer att vara ansvarig för att både förvalta dina pengar men även för att tillhandahålla åtkomst till världens största börser, där de stora pengarna finns. Vi vill göra dig uppmärksam på att när du väl blivit tilldelad en mäklare så kan du inte byta hen utan att ha legitima skäl för det. Bitcoin Lifestyle är måna om att alla de mäklare som man samarbetar med är licensierade och har jurisdiktion för att verka som sådana. 

Kom ihåg: När du vill vara säker på att en viss plattform är hederlig och inte ägnar sig åt diffusa aktiviteter så kan du ganska enkelt ta reda på det genom att hålla utkik efter huruvida de ber dig skicka in bevis som styrker att du är den person som du utger dig för att vara. Om denna fråga inte dyker upp när du registrerar dig eller när du försöker sätta in pengar så rekommenderar vi att du håller dig borta från denna plattform eftersom den med största sannolikhet inte har rent mjöl i påsen. Alla de handelsrobotar som är seriösa i sitt yrkesutövande kommer att be dig skicka in bevis för att styrka att du är den som du utger dig för att vara. 

STEG TRE: Deposition av investeringskapital

När du är klar med steg tre samt blivit en verifierad handlare så är du äntligen redo att komma igång med själva handeln. Under denna recension så har vi ett flertalet gånger understrukit hur viktigt det är att börja med det minsta investeringsbeloppet på 2 500 SEK. Man bör inte investera mer, speciellt när du är helt ny inom kryptohandeln. Vänligen notera att summan ovan är den minsta som du behöver sätta in för att komma igång med kryptohandeln.

Den investeringskapital som du placerar hos Bitcoin Lifestyle kommer specifikt att användas som kapital för att investera i kryptovalutor. Notera att dessa medel ej kommer att användas för att kompensera för de olika avgifter som relateras till själva handeln med kryptovalutor. Nedan så listas de olika insättningsalternativ som du kan använda dig av för att komma igång med handeln:

 • MasterCard
 • Visa
 • Banköverföring
 • Skrill
 • Neteller
 • Nordea Solo
 • Rapid Transfer
 • Instant Bank Transfer

Lägg också på minnet att Bitcoin Lifestyle anammar en hög nivå av säkerhet vilket säkerställer att de pengar som du sätter in alltid kommer att förvaras säkert och oåtkomligt för utomstående. 

STEG FYRA: Investera en del tid i demo-handeln

Steg nummer fyra är den viktigaste eftersom den kommer att avgöra huruvida du kommer att bli en lyckad investerare eller bara en medelmåtta. När det kommer till demo-handeln så är den ovärderlig när man inleder sin karriär med kryptovalutor eftersom demo-läget ger dig möjligheten att investera i kryptovalutor utan att egentligen riskera dina surt förvärvade pengar, förutom din ovärderliga tid självfallet.

Det hela fungerar så att plattformen ger dig en viss pott av fiktiva pengar som du kan nyttja för att börja investera i kryptovalutor. Genom demo-läget så kommer du att få en djupare förståelse för hur det hela fungerar.

När du sedan börjar handla i live-läget så kommer du att ha ovärderlig kunskap om hur handeln sker och samtidigt ha en större möjlighet att generera högre avkastningar. Eftersom vi inte vet din bakgrund så kan du komma att behöva spendera en del tid med  i demo-läget för att få nödvändig kunskap om marknaden.

Andra kan dock behöva mindre tid om de redan har provat på handeln med kryptovalutor. Anledningen till att vi trycker så hårt på demo-läget är att vi gjort misstaget att börja handla i live-läget direkt, vilket tyvärr kostade oss en del pengar, skapade en massa ångest och sist men inte minst även en del frustration.

Vår erfarenhet är att många erfarna investerare brukar byta till själva demo-läget emellanåt för att på så sätt kunna ta reda på varför vissa av deras affärer generar förluster men också varför vissa av dessa genererar positiva avkastningar. Genom att göra det så kan man på ett enkelt sätt skapa sig en genuin uppfattning gällande hur själva handeln i realtid går till.

Nästa element som du bör ha kännedom om är att avkastningen från kryptohandeln alltid ligger i paritet med hur mycket pengar som du investerar. Rent generellt så är det så att ju högre risker som man är beredd att ta ju högre avkastningar kan man göra. Men vi vill betona att med “risker” så menar vi inte dumstridiga och naiva investeringar såsom att satsa på första bästa kort.

De vi menar är att man efter att ha noga beaktat vilka affärer som man vill satsa på och baserar dessa beslut på empirisk data, går vidare och höjer själva risken för dessa investeringar. Kom ihåg att dina beslut måste alltid grundas på objektiva och välkalkylerade beslut och aldrig endast på din intuitiva del av hjärnan.

Vi vill även göra dig uppmärksam på att de investerare som tenderar att förlora sina pengar är de som tagit dumstridiga, våghalsiga och icke-objektiva beslut snarare än att de förlorat investeringar på grund av den volatila marknaden, vilket för övrigt som vi redan nämnt är vida känt bland investera inom kryptosfären.

STEG FEM: Konsten att bemästra live-handeln

Det femte och sista steget i vår recension gällande registreringen handlar om att äntligen börja investera med riktiga pengar. Bitcoin Lifestyle har som fokus på att skapa en plattform vilket gör det enkelt för alla som aldrig handlat med kryptovalutor att tämligen snabbt komma igång med handeln, oavsett vilken bakgrund de har.

Kortfattat så behöver du bara starta upp Bitcoin Lifestyle, sätta den risknivå som du önskar ta i samband med dina affärer (vi rekommenderar att börja med 10 %) och slutligen trycka på auto-handel knappen. Sedan är det bara att luta sig tillbaka i stolen och beakta hur roboten sköter det hela åt dig.

Som vi redan nämnde ovan så ska du som en ny investerare aldrig börja med en högre risknivå än 10 % eftersom den utgör en solid startpunkt när du är helt grön inom kryptosfären. När du väl fått lite rutin och känner dig varm i kläderna så kan du eventuellt börja höja risknivån gradvis och utvärdera huruvida det lämpar sig för din investeringsportfölj. 

Vidare så ska du ej under några omständigheter lämna roboten obevakad under längre perioder, speciellt inte under nätterna eftersom du alltid måste ha ett övervakande öga på vad den har för sig. Vi menar inte med föregående att du ska sitta och övervaka roboten var femte minut men du bör åtminstone kika på vad har för sig varje timme för att säkerställa onödiga förluster av din hårt förvärvade kapital. 

Sist men inte minst så rekommenderar vi våra läsare att alltid anpassa handeln efter när de stora börserna öppnar. Det är vida känt bland investerare inom kryptohandeln att de stora pengarna finns att tjäna när världens största börser öppnar och stänger.

Dock så är det av förståeliga skäl svårt för många att anpassa sig efter dessa tider eftersom de ligger i olika tidszoner samtidigt som man brukar ha personliga åtaganden att anpassa sig till i form av ett heltidsjobb, familj, aktiviteter etc. Dock så ska du komma ihåg att om du verkligen vill bli skicklig på det hela så kommer du att få bita i det sura äpplet och anpassa din vardag efter när världens börser öppnar eftersom det är just där som de stora pengarna finns att tjäna.

Öppna Demokonto

Nyttiga råd gällande handeln med Bitcoin Lifestyle?

Under denna detaljerade recension så har vi kunnat dra slutsatsen att man har möjligheten att med ganska små medel skapa imponerade avkastningar genom att anamma de olika strategier vilka listas i denna recension. Under de olika testerna som vi genomfört så lyckades vi få Bitcoin Lifestyle att generera en positiv utkomst i 9 av totalt 10 genomförda affärer.

Om man ska vara riktigt ärlig så ligger den lyckade procentsatsen på genomförda affärer på 88 % men vi har valt att avrunda det hela. Du måste alltid komma ihåg (som tidigare nämnts) att handeln med kryptovalutor är volatil vilket ordagrant innebär att du kan komma att förlora alla dina investeringar om du råkar har otur. Även om du gjort allt rätt så kan du ändå förlora investeringar på grunda av oförutsedda händelser.

 • Börja alltid med den minsta investeringen. När du är helt grön inom kryptohandeln så ska du alltid börja med det minsta investeringsbeloppet. Den summa som du måste sätta in för att komma igång och börja handla med Bitcoin Lifestyle ligger i skrivandes stund på 2 500 SEK.
 • Ta dig tid att njuta av framgångarna. När du börjar generera positiva avkastningar så kan du ganska snart få blodad tand och börja ta högre risker, vilket i sig inte är fel. Däremot så rekommenderar vi inte att du satsar all din avkastning i nya affärer utan tar dig tid att njuta av det hela.
 • Lyssna på experterna och anamma det de säger. För att du ska bli en skicklig investerare så måste du alltid söka efter ny information och lyssna på vad experterna säger. Ignorera aldrig deras råd utan ta till dig vad de säger och sedan applicera dessa råd i din handel.
 • Riskera inte pengar du inte har råd att förlora. Eftersom kryptohandel är så volatil så får du aldrig falla för frestelsen att investera pengar som du egentligen inte har råd att förlora. Om dessa pengar öronmärkts för hyra, mat eller andra nödvändiga utgifter så får du aldrig, under några omständigheter, ta dig friheten att investera dessa med hjälp av Bitcoin Lifestyle.

Alla de råd och rekommendationer som vi diskuterar kan även anammas för andra kryptorobotar. Ta chansen och registrera dig hos Bitcoin Lifestyle idag!

Vad säger investerarna?

Vi har redan detaljerat diskuterat hur enkelt det egentligen är att börja generera stora avkastningar med hjälp av Bitcoin Lifestyle. Man måste dock komma ihåg att de som lyckats generera stora avkastningar på ganska kort tid har inte gjort det med tur utan för att de redan besitter nödvändig expertis inom området, vilket ger de en orättvis fördel gentemot dig. Just därför så ska du komma ihåg att du inte ska ha några större förväntningar från själva handeln eftersom du är helt grön inom det hela och behöver bli varm i kläderna innan du ser några resultat.

” Komi håg att om du inte är helt bekväm med insättningarna hos en kryptorobot så rekommenderar vi dig att alltid börja handla i demo-läget. Själva demo-handeln ger dig möjlighet att nyttja alla de funktioner som även återfinns inom live-handeln. Använd denna länk för att öppna ett demo-konto hos Bitcoin Lifestyle idag. Shareboard.com

Tyvärr så är det så att (som vi redan berört tidigare) att själva handeln med kryptovalutor lockat till sig en massa fula fiskar vars enda mål är att lura investerare på deras surt förvärvade pengar. Med det skrivet så får du aldrig sätta in pengar hos en plattform som du inte gjort en grundlig bakgrundskontroll på.

Själva bakgrundskontrollen behöver inte pågå under flera timmar utan det räcker med några enkla, men grundliga steg för att snabbt klura ut huruvida kryptoroboten har rent mjöl i påsen. Kom ihåg också att läsa de olika recensionerna och vittnesmålen från olika investerare eftersom dessa brukar ge dig en generell bild av huruvida kryptoroboten är något att satsa på eller om du bör leta vidare.

Kan man lita på Bitcoin Lifestyle?

Detta kapitel kan komma som en upprepning om du läst denna recension från början. Även om du gjort det så rekommenderar vi dig att läsa den eftersom den kommer understryka de olika element och aspekter som du behöver ta med dig när det kommer till handeln med kryptovalutor. Om man ska vara riktigt ärlig så är det så att Bitcoin Lifestyle är en plattform som ger sina investerare en möjlighet att snabbt och enkelt börja handla med kryptovalutor med ganska små investeringar.

Vi har noterat att själva handelsroboten är legitim och inte kunnat hitta några indikationer på att den skulle vara bedräglig på något sätt. Faktum är att vi är helt övertygade att de förluster som kan härledas till Bitcoin Lifestyle kan indirekt kopplas till investerarens oförmåga att bedöma riskerna, snarare än att handelsroboten bedömt saker och ting fel. Man har helt enkelt inte gjort sin hemläxa och valt att satsa allt på affärer som man inte utvärderat sakligt och på ett objektivt sätt.

Vi brukar alltid rekommendera våra investerare att satsa på de affärer som du objektivt och sakligt utvärderat samt kommit fram till att de kan komma att generera en positiv avkastning. Om du istället struntar i dessa element så kommer du med största sannolikhet att förlora dina pengar, även om du självfallet kan råka ha fru fortuna på din sida och gå med vinst. Själva handelsroboten bygger helt och hållet på artificiell intelligens som i grunden är matematiska formler vilka alla programmerats ihop till det som du idag känner till som Bitcoin Lifestyle. 

Vår slutsats: Ingen bluff

Öppna Demo-konto

För- och nackdelar med Bitcoin Lifestyle

Som precis alla andra saker i livet så finns det även ett antal för- och nackdelar som förknippas med Bitcoin Lifestyle. Generellt sett så har vi kunnat dra slutsatsen att roboten har en imponerade förmåga att fortlöpande generera avkastningar genom tämligen små investeringar.

Men du måste alltid komma ihåg att du aldrig, under några omständigheter, får lämna handelsroboten obevakad under en längre period. Vi har inte kunnat lokalisera några specifika indikationer på att handelsroboten inte skulle vara legitim utan vi är helt övertygade om att den är helt seriös i sitt utövande. 

Fördelar med Bitcoin Lifestyle

 • Du har möjligheten att börja handla i demo-läget om du inte känner dig helt redo för att börja investera riktiga pengar. Faktum är att vi rekommenderar att du alltid börjar handla i demo-läget innan du ger dig in på live-handeln.
 • Vi har under tiden som vi handlat lyckats uppnå en vinstmarginal där 9 av 10 affärer mynnat ut i positiva avkastningar, vilket vi anser vara exceptionellt bra.
 • Vi har inte kunnat hitta några bevis på att Bitcoin Lifestyle skulle vara en form av bedrägeri. Faktum är att det fungerar riktigt bra, förutsatt att man använder sig av den på rätt sätt.
 • Du har möjligheten att ta ut dina pengar när du så känner för det, oavsett var i världen du råkar befinna dig.
 • Bitcoin Lifestyle tar ut 13 % i kommission, vilket appliceras endast vid positiva avkastningar. Investeringar vilka mynnar ut i förluster appliceras det ingen kommission för.
 • Kundtjänsten håller en hög nivå och finns på plats för att besvara dina frågor, måndag till fredag, under kontorstid. 

Nackdelar med Bitcoin Lifestyle

 • Bitcoin Lifestyle är en handelsrobot som ger dig möjligheten att investera i kryptovalutor snabbt och enkelt men på grund av den volatila marknaden så kan man komma att förlora alla sina investeringar om oturen skulle vara framme, trots att man för den skull gjort allt rätt.
 • Du behöver alltid hålla ett öga på vad handelsroboten gör, helst en gång per timme, för att du inte ska förlora dina investeringar.

Vanliga frågor

Är Bitcoin Lifestyle en bluff?

Under tiden som vi granskat plattformen så har vi inte kunnat hitta några solklara bevis som skulle tyda på att plattformen är en bluff. Viktigt att betona är det faktum att just Bitcoin Lifestyle inte garanterar att du som investerare kommer generera positiva avkastningar eftersom själva handeln är ganska volatil. Du ska även lägga på minnet att alltid börja med mindre investeringar innan du ger dig in på djupare vatten.

Hur snabbt kan man bli en investerare på plattformen?

Det är ganska enkelt att börja investera hos Bitcoin Lifestyle eftersom registreringsformuläret utformats med intentionen att vara enkel för alla, oavsett deras bakgrund.

Kan man testa handelsplattformen med ett demo-konto?

Självfallet så har du möjligheten att testa Bitcoin Lifestyle genom att använda dig av demo-kontot. Om man ska vara helt ärlig så kommer ditt demo-konto att genereras automatiskt så fort du skapar ett live-konto. Kom ihåg att du kan skifta mellan dessa två när du så önskar.

Har Bitcoin Lifestyle medverkat i Draknästet?

Svaret på detta är Nej! Vi har under vår detaljerade granskning inte kunnat hitta några bevis på att Bitcoin Lifestyle skulle ha kommit att medverka i Draknästet. Dock så har vi fått ta del av en massa reklam vilka menar på att andra robotar visst medverkat i Draknästet, vilket är en ren lögn!

Är handel med kryptorobotar lagligt?

I skrivandes stund så har vi inte kunnat hitta något som skulle tyda på att handeln med kryptovalutor skulle vara olaglig.

Gäller den statliga insättningsgarantin?

Tyvärr så gäller inte den statliga insättningsgarantin när du handlar med kryptovalutor. Faktum är att det heller inte gäller för de pengar som du förvarar hos en licensierad mäklare.

Hur fungerar plattformen rent praktiskt?

Med största sannolikhet så vet du redan svaret på frågan om du följt med i denna recension från början. Dock så kan vi snabbt och kortfattat förklara hur det hela går till. Själva handelsroboten Bitcoin Lifestyle bygger helt och hållet på artificiell intelligens eller AI när det kommer till kryptovalutor. Faktum är att den bygger alla sina beslut på just AI vilken ger roboten möjligheten att genomföra affärer i blixtfart utan några tveksamheter. Man kan säga att den förbättrar det mänskliga beslutsfattandet genom att förbättra förmågan att snabbt ta välgrundade och välavvägda beslut när det kommer till investeringar i kryptovalutor.

Hur stora avkastningar kan man generera?

Under den tid som vi testat plattformen så har vi kunnat konstatera att man tämligen enkelt har möjligheten att med små investeringar generera ganska imponerade avkastningar med hjälp av Bitcoin Lifestyle. Kom ihåg dock att du inte ska investera pengar som du i slutändan inte har råd att förlora. Börja alltid smått och investera större belopp eftersom du blir mer rutinerad och varm i kläderna.